jueves, 5 de noviembre de 2009

Teoria cineticomolecular de la matèria

Aquest video está en anglés, però és molt gràfic i aclaridor. No té desperdici.

Canvis d'estat

En física i química s'anomena canvi d'estat o transició de fase a l'evolució de la matèria entre diversos estats d'agregació sense que hi hagi canvis en la seva composició. Els tres estats bàsics són el sòlid, el líquid i el gasós, a aquests tres cal afegir l'estat de plasma.

La següent taula indica com s'anomenen els canvis d'estat.Els dos paràmetres dels que depen que una substància o mescla es trobe en un estat o en un altre són la temperatura i la pressió. La temperatura és una mesura de l'energia cinètica de les molècules i àtoms d'un cos. Un augment de la temperatura o una reducció de la pressió afavoreixen la fusió, l'evaporació i la sublimació, mentre que un descens de la temperatura o un augment de la pressió afavoreixen els canvis oposats.

En aquest video (mut, sense paraules) podeu vorer com partint de gel i calfant-lo, passem a tindre aigua líquida quan arribem a la temperatura de fusió de l'aigua, 0 ºC, i al continuar calfant aconseguim a la temperatura de 100 ºC el seu pas a vapor d'aigua.

lunes, 26 de octubre de 2009

Notació científica

Notació científica explicada d'una manera molt sencilla:

domingo, 25 de octubre de 2009

Benvinguts/des !!

Hola a tots/totes

Aquest blog va a tractar de mantenir-nos en contacte en Internet. Es tracta d’un blog de la classe, per això va dirigit a tots els que cursen aquesta assignatura.

Ací al llarg del curs trobareu recursos (activitats, textos, webs, videos, imatges, etc), debats, humor, concursos, etc. al voltant de l'assignatura.

D'aquesta manera podren aprendre i gaudir de les ciències d'una manera molt més divertida i profitosa.

En la ma de tots nosaltres està que açò resulte i tire endavant. Així que, a per totes, i que comence la funció!!