jueves, 5 de noviembre de 2009

Canvis d'estat

En física i química s'anomena canvi d'estat o transició de fase a l'evolució de la matèria entre diversos estats d'agregació sense que hi hagi canvis en la seva composició. Els tres estats bàsics són el sòlid, el líquid i el gasós, a aquests tres cal afegir l'estat de plasma.

La següent taula indica com s'anomenen els canvis d'estat.Els dos paràmetres dels que depen que una substància o mescla es trobe en un estat o en un altre són la temperatura i la pressió. La temperatura és una mesura de l'energia cinètica de les molècules i àtoms d'un cos. Un augment de la temperatura o una reducció de la pressió afavoreixen la fusió, l'evaporació i la sublimació, mentre que un descens de la temperatura o un augment de la pressió afavoreixen els canvis oposats.

En aquest video (mut, sense paraules) podeu vorer com partint de gel i calfant-lo, passem a tindre aigua líquida quan arribem a la temperatura de fusió de l'aigua, 0 ºC, i al continuar calfant aconseguim a la temperatura de 100 ºC el seu pas a vapor d'aigua.

No hay comentarios:

Publicar un comentario